Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/59/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów ciężarowych z zabudową typu autocysterna do przewozu paliwa lotniczego JET A-1 26.11.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/58/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów techniki policyjnej oraz proszków magnetycznych i substancji chemicznych 22.11.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/56/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego systemu trankingowego w standardzie TETRA, wdrożonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 06.12.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/57/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów metalowych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 06.11.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/55/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki MERCEDES SPRINTER dla KWP w Łodzi 22.11.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/45/19/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 w zakresie projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 07.11.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/52/19/SS powyżej 750.000 euro Usługi społeczne- świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badanie osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobieranie próbki krwi 08.11.2019r. dogz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/54/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na na dostawę środków i materiałów do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych i narzędzi ręcznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych 22.10.2019 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/53/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu łączności w ramach pierwszego wyposażenia jednostek podległych KWP w Łodzi 17.10.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/50/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji na potrzeby KPP w Łasku i KPP w Rawie Mazowieckiej 11.10.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony