Zespół ds. Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Strona główna

Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

 

tel. 042 665 22 95, 042 665 20 78

zampub@ld.policja.gov.pl